Budowa domu

ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

Jednym z większych zaskoczeń na początku budowy była dla nas kwestia zjazdu z drogi publicznej na działkę. Po pierwsze, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że te kilka metrów od drogi asfaltowej do naszej działki, nie należy do nas. Po drugie, formalności, które się wiążą ze zwykłym utwardzeniem wjazdu na działkę, są, delikatnie ujmując, spore. Nie możecie zrobić tak naprawdę nic, bez dopełnienia formalności.

 

Od czego zacząć?

 

Po pierwsze, należy ustalić, z jakiego rodzaju drogi jest zjazd na Waszą działkę. Może to być droga gminna, powiatowa, wojewódzka lub krajowa. W przypadku dróg wojewódzkich i krajowych, wymagane jest zgłoszenie budowy, natomiast przy drogach gminnych i powiatowych nie ma już obowiązku zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że nie musimy dopełnić żadnych formalności.

 

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

Gdy wiemy już, jaką drogę mamy przy działce, musimy udać się do zarządcy drogi, w celu uzyskania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W przypadku dróg gminnych zarządcą jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zatem sprawę załatwimy w Urzędzie Gminy lub Miasta. Gdy mamy do czynienia z drogą powiatową, udajemy się do Starostwa Powiatowego. Jeżeli nasza działka leży przy drodze wojewódzkiej, kierujemy się do wojewódzkich zarządów dróg. W przypadku drogi krajowej, wniosek o zezwolenie składamy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, urzędy mogą wymagać następujących załączników:

– kopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu,

kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

– pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli ustanowiliśmy pełnomocnika.

W zezwoleniu na lokalizację lub przebudowę zjazdu, zarządca drogi, określi miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, m.in. wymiary, rodzaj nawierzchni. Decyzja ta, zawiera również pouczenie o konieczności dopełnienia innych formalności. Będą to zgłoszenie budowy (w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych) oraz uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym. W szczególnych przypadkach urzędy wymagają projektu budowlanego zjazdu. Wówczas w zezwoleniu znajdziemy pouczenie o konieczności jego uzgodnienia z zarządcą drogi. Co do zasady, przy budowie lub przebudowie zjazdów z każdego rodzaju drogi, nie jest już wymagany projekt budowlany. Po wydaniu zezwolenia, mamy 3 lata na wybudowanie zjazdu, w przeciwnym razie decyzja wygasa.

 

Zajęcie pasa drogowego

 

Do budowy lub przebudowy zjazdu, konieczne jest zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, nawet, jeżeli fizycznie tego pasa nie zajmujemy. Zatem, jeśli będziemy dokonywali robót stojąc fizycznie tylko na naszej działce, a nie na drodze, co za tym idzie, nie będzie zakłóceń w ruchu – nadal urzędy mogą wymagać zezwolenie na zajęcie pasa.

W celu uzyskania tego zezwolenia, znów udajemy się do zarządcy drogi i składamy wniosek. Powinien on zawierać: nasze dane, cel i planowany okres zajęcia pasa oraz lokalizację i powierzchnię zajętego pasa. Zarządca drogi może wymagać dołączenia do wniosku:

– szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

– zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, który powinien określać sposób zabezpieczenia robót, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– zgłoszenia budowy – w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych

Za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata, której wysokość zależy od zajętej powierzchni i czasu zajęcia pasa. Informację o wysokości i terminie uiszczenia opłaty zarządca drogi zamieści w zezwoleniu.

Nie warto robić nic na własną rękę. Za prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia, urząd nałoży Wam karę w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa.

 

Jak widzicie formalności jest sporo. W naszym przypadku, zjazd jest z drogi gminnej. Załatwienia poszły w miarę sprawnie, a bałam się, ze nie zdążymy przed rozpoczęciem budowy.  Warto więc zająć się tym odpowiednio wcześniej, aby większe pojazdy, jak gruszka z betonem, mogły bez problemów wjechać na Waszą działkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

>